Vergrootglas op statistieken

Gemeentemonitor

De gemeentemonitor is een strategisch meet-, communicatie- en leerinstrument. Het doel ervan is het beleid van alle instellingen die relevant zijn, waaronder het lokaal bestuur in het bijzonder, beter te onderbouwen door het verzamelen en verstrekken van informatie. Er wordt gemeten hoe de brede maatschappij en de omgeving waarin we met zijn allen leven en werken evolueert, hoe wij daar op reageren en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Met deze gegevens kunnen lokale besturen beter geïnformeerd aan de slag gaan om hun beleid te bepalen en indien nodig aan te passen.  http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Zoersel.pdf

 

 

Nieuws over dit onderwerp