Nieuws

Op 12 februari 2019

Onder leiding van Arrondissementeel Voorzitter Antwerpen, Maarten Vanderhenst, verkozen de leden van N-VA Zoersel tijdens een Algemene Ledenvergadering, op 12 februari 2019, een nieuw bestuur. Voorzitter Bert Claessens nam eerst kort het woord om afscheid te nemen van zijn laatste termijn als …

Op 26 januari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur / erfgoed / toerisme / feestelijkheden

Zaterdagavond 26 januari 2019, vanaf 19 uur, vierde het Davidsfonds Zoersel-Sint Antonius-Halle zijn 50ste verjaardag in De Kapel, druk bijgewoond door een groot publiek, waaronder ook N-VA burgemeester Liesbeth Verstreken, onze schepenen en bestuursleden die ook lid zijn van deze waardevolle …

Op 20 januari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur / erfgoed / toerisme / feestelijkheden, Gemeentebestuur, Onderwijs

Dit jaar in de grote zaal van de voetbal in Zoersel, want dat werd wel nodig. Weer een geslaagd feest, met lekkere zelfgemaakte hapjes, heerlijk vocht en met een gedreven en humoristische spreker als Koen Daniels werd er ook veel gelachen, ook al ging het over een heel belangrijk en ernstig …

Blikvangers

  • Bert Claessens wordt gehuldigd als Ere-Voorzitter en krijgt een mandje lekkernijën waarin ook Vlaamse Leeuw gebotteld en wel

    Bert Claessens wordt Ere-Voorzitter van N-VA Zoersel

    De Nieuwe Voorzitter somt de talrijke verdiensten op van de aftredende voorzitter, die de N-VA in Zoersel van bij de opstart trouw gediend heeft, met veel ambitie en werklust. De kilometers die hij in al die jaren te voet heeft afgelegd zijn niet te tellen, noch de vele telefoontjes om iedereen bij de les te houden, dit alles met een doorzettingsvermogen wat weinigen hem kunnen nadoen. N-VA Zoersel bedankt Bert dan ook voor al wat hij voor de partij verwezenlijkt en gepresteerd heeft. Gelukkig blijft hij nog bestuurslid, als prille zeventiger, die zich echter niet oud wil noemen, want hij voelt zich nog jong, krachtig en fit. Zo kan het nieuwe bestuur nog lang blijven genieten van zijn jarenlange ervaring.
  • Maarten Vanderhenst, de Arrondissementeel Voorzitter Antwerpen, leidt de Algemene Ledenvergadering waarin het nieuwe afdelingsportaal verkozen wordt

    Arrondissementel Voorzitter, Maarten Vanderhenst, leidt de Algemene Ledenvergadering van N-VA Zoersel, waarin het nieuwe afdelingsbestuur verkozen wordt.

    De nieuwe Voorzitter van het Arrondissementeel Bestuur Antwerpen, Maarten Vanderhenst, kwam zelf naar Zoersel om de Algemene Ledenvergadering die een nieuw afdelingsbestuur moet kiezen voor te zitten en te leiden, conform de statuten van N-VA. Onder zijn deskundige leiding verliep de verkiezing efficiënt en vlot en kon de vergadering na een uurtje afgerond worden, waarna er nog tijd overbleef om even gezellig met elkaar na te praten bij een drankje.
  • Walda Van Onckelen stelt zich voor als kandidaat Voorzitter

    Walda Van Onckelen wordt de nieuwe voorzitter van N-VA Zoersel

    Walda neemt het voorzitterschap van het afdelingsbestuur van N-VA Zoersel met veel ambitie over van Bert Claessens en dit voor de volgende drie jaar.
  • Bert Claessens neemt afscheid als voorzitter maar blijft kandidaat bestuurslid

    Voorzitter Bert Claessens neemt afscheid als voorzitter maar blijft kandidaat bestuurslid

    Volgens de statuten van N-VA kon Bert Claessens niet opnieuw nog eens verkozen worden als voorzitter. Maar hij voelt zich zeker niet afgeschreven, integendeel. Hij wil zich niet oud genoemd laten worden, want zo voelt hij zich zeker niet, integendeel hij voelt zich nog jong en krachtig en wil zich vol inzetten als bestuurslid, met liefst nog een bijkomende bestuursfunctie er bij. Daarom stelt hij zich kandidaat bestuurslid om verkozen te worden in het nieuwe afdelingsbestuur.