Camera's speuren naar fietsdieven en inbrekers

Op 19 januari 2011

Mogelijk nog dit jaar verschijnen er camera's in de straten van Brecht, Malle, Schilde en Zoersel om het hoofd te bieden aan de niet aflatende plaag fietsdiefstallen. 'Later volgen mogelijk ook slimme camera's langs onze invalswegen om inbrekers te traceren', aldus Geert Smet, zonechef van de politiezone Voorkempen. 

"De aanpak van fietsdiefstallen door middel van preventie heeft zijn grenzen bereikt"
Geert Smet, zonechef Politiezone Voorkempen

Bart De Wever (N-VA) is een felle voorstander van het inzetten van camera's langs de grote Antwerpse invalswegen als hulp bij de misdaadbestrijding. Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) vindt het nog te vroeg, maar in de grote zone Voorkempen lijken alle besturen al wel overtuigd van het nut.

Nadat ze eerder al overeenstemming bereikten in het politiecollege, keuren rond deze tijd ook de vier gemeenteraden de inzet van camerabewaking goed. 'De besluiten van de gemeenteraden Brecht, Schilde en Zoersel zijn al binnen. Dat van Malle verwacht ik eerstdaags', aldus de initiatiefnemende zonechef Geert Smet. 'Schilde moedigt de inzet van de camera's aan om overlast in de meest brede zin aan te pakken zoals bij evenementen, kermissen,.. Zoersel maakt nog wat voorbehoud en vraagt dat de inzet van de camera's voorlopig beperkt blijft rond fietsenstallingen.'

Als de administratieve molen niet te veel vertraging oploopt, hoopt de politiezone Voorkempen de batterij bewakingscamera's nog dit jaar te kunnen bestellen. 'De aanpak van fietsdiefstallen door middel van preventie heeft zijn grenzen bereikt', weet Smet. 'De cijfers blijven te hoog, zodat andere methodes zich opdringen. Kwetsbare plekken in Schilde zijn fietsenstallingen bij de bushaltes op de lange Turnhoutsebaan. Het is evident dat we de camera's zeker daar zullen inzetten.'

Slimme camera's
 
Eind 2009 plaatste de politiezone Turnhout 27 zogenoemde slimme mobiele camera's op haar belangrijkste invalswegen. Ze scannen de nummerplaten om geseinde inbrekers of andere verdachte figuren te onderscheppen. Geert Smet ging op bezoek in Turnhout en is onder de indruk. 'Ook de gemeentes van de zone Voorkempen lenen zich uitstekend tot dit systeem, waarmee we meer controle kunnen krijgen over de veiligheid van ons grondgebied. We hebben heel wat grote gewestwegen en ook twee op- en afrittencomplexen van autosnelwegen.'

Dat netwerk van mobiele anti-inbraakcamera's is nog niet voor morgen en heeft volgens Geert Smet ook alleen maar zin als alle aangrenzende zones meedoen en dat zijn er liefst acht. 'Onze zone Voorkempen wil dit project wel trekken en het voorbereidende werk doen. Maar ook de andere zones en het Vlaams Gewest, die over heel wat knowhow beschikt inzake cameragebruik, stappen best mee in dit verhaal. In ons politiecollege zijn alvast Brecht, Schilde en Zoersel dit doorgedreven cameraproject genegen, maar een beslissing is er nog niet. Hopelijk kunnen we snel starten, al is er nog geen duidelijkheid over het kostenplaatje.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is