GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING:

Op 27 augustus 2014

Het budget dat opgemaakt wordt voor het hele jaar moet in de loop van het werkjaar aangepast worden aan de reële toestand. We mogen stellen dat het vooral gaat om verschuivingen. Hier en daar wordt het budget verhoogd, voornamelijk bij de openbare werken. Sommige uitgaven worden geschrapt zoals de ruim 100 000 euro voor het plaatsen van elektronische aankondigingsborden. Er moet hier of daar ook geld vrijgemaakt worden voor onverwachte uitgaven zoals voor de dringende herstelling van het dak van St-Elisabethkerk in Zoersel.En de bouw van de nieuwe bib vorderde zo snel dat de rekeningen vlugger moeten betaald worden dan gepland en daar wordt voor 2014 dat budget verhoogd met een bedrag dat in 2015 wegvalt.
Agenda en verslag van de gemeenteraad kan u lezen op de webstek van de gemeente

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is