N-VA Zoersel gaat op eigen kracht naar gemeenteraadsverkiezingen 2012

Op 26 oktober 2011

Alleen naar verkiezingen

 

N-VA Zoersel heeft besloten om in 2012 naar de gemeenteraadsverkiezingen te stappen met een lokale N-VA lijst. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er nog een gezamenlijke lijst met de toenmalige kartelpartner.

 

We willen onze electorale slagkracht optimaal benutten op gemeentelijk niveau. Wij hebben immers de ambitie om na de verkiezingen van oktober 2012 toe te treden tot het college en een bepalende factor te blijven in het lokale beleid in Zoersel.

 

Lokaal beleid

 

Wij willen ons lokaal manifesteren en werk maken van een gezonde en sociale binding, individuen de vrijheid geven zich te ontplooien en vorm te geven aan een levendig gemeenschapsgevoel. De N-VA wil de
behoeder zijn van het kostbare weefsel dat ons bindt.

 

We maken van Zoersel een warme gemeente, een thuis voor alle inwoners met kansen voor iedereen. Aandacht hebben voor sociaal beleid, cultuur, gezonde financiën en het behoud van het groene karakter van onze gemeente,... het zijn slechts enkele pijlers van onze plannen met Zoersel

 

Tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen we constructief blijven deelnemen aan het bestuur. Ook na 2012 zullen wij de collegiaal genomen beslissingen respecteren en zo de continuïteit van het beleid waarborgen.

 

Evolutie en toekomst

 

Het ledenaantal van onze afdeling is verzesvoudigd en een jong N-VA afdeling zal weldra het levenslicht zien. Verder worden onze activiteiten druk bezocht en zijn er vele geïnteresseerden om actief mee te werken.

 

Sinds begin dit jaar is er een nieuw lokaal bestuur en met het ‘project 2012’ bereiden we ons voor op de komende verkiezingen en de periode daarna.

 

Wij kiezen ervoor om onze partij lokaal sterk te verankeren, met sterke mensen en een duidelijk programma.

 

N-VA Zoersel gaat er voor!

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is