VERKIEZING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER GEMEENTERAADSCOMMISSIE

Op 27 augustus 2014

In juni keurde de gemeenteraad het reglement van zijn werking goed. Hierbij hoort de oprichting van een commissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning. Deze commissie werkt beleidsvoorbereidend en bestaat uit alle raadsleden. In de gemeenteraad van augustus werden de voorzitter en de ondervoorzitter van deze commissie verkozen:

Voorzitter: Roel Van Elsacker (Fractieleider CD&V)
Ondervoorzitter: Marc De Cordt (gemeenteraadslid Groen)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is