Bart De Wever: “Voluit kiezen voor de positieve kracht van een inclusieve identiteit”

Op 6 mei 2019

Vrijdagochtend stelde Bart De Wever zijn nieuwe boek voor, ‘Over identiteit’. Daarin verdedigt hij het begrip ‘identiteit’ en stelt hij vier principes voorop: de neutraliteit van de overheid, het belang van het Nederlands, burgerschap en de waarden van de verlichting. Hij bestrijdt ook het idee dat alle normen- en waardenpatronen evenwaardig zouden zijn: “De wereld zou er echt beter aan toe zijn als iedereen op het kompas van de Verlichting mee in deze richting zou varen.”

Bart De Wever verdedigt in zijn boek het begrip identiteit en wat het betekent voor Vlaanderen en voor Europa. Dat is nodig omdat we identiteit te weinig vooropstellen, meent De Wever. “Als de Europeaan zelf niet durft spreken over zijn identiteit, moet je niet verwachten dat de nieuwkomer die software wel zal downloaden. Zo is er feitelijke apartheid gecreëerd. Er is geen transcultureel proces.”

We moeten dus onze eigen identiteit opnieuw durven definiëren, en die is gebaseerd op de waarden van de Verlichting. “Waarden zoals gelijkheid zijn geen container waaronder je alles kan verdedigen. Maar dat is het wel geworden onder de Europese non-identiteit”, zei de voorzitter tijdens de boekvoorstelling. “Een leidcultuur moet daar een keuze durven maken.” Een leidcultuur is niet dwingend maar men moet wel aanvaarden dat ze het uitgangspunt is voor de organisatie van onze publieke cultuur.

Neutraliteit van de overheid

Het eerste principe van onze leidcultuur is de neutraliteit van de overheid. “Vertegenwoordigers van de overheid mogen hun persoonlijke overtuiging in hun professionele optreden niet kenbaar maken”, aldus De Wever.

Een tweede principe van de leidcultuur is het dwingend vooropstellen van de Nederlandse taal als de enige voertaal van ons openbare leven.

Burgerschap

Wie tot onze samenleving wil toetreden, moet aantonen dat hij het burgerschap waard is. “Het verlenen van het burgerschap, na het afleggen van een burgerschapsexamen, wordt best ook gekoppeld aan een plechtigheid waarin de opname van een nieuw lid in de gemeenschap wordt gevierd via een eigensoortige pledge of allegiance”, zegt De Wever daarover.

Verlichtingswaarden

De Wever besluit zijn boek met de overtuiging dat een collectieve identiteit onontbeerlijk is om ons maximaal te ontplooien, maar ook om solidariteit te organiseren. Die identiteit is de jongste decennia volgens hem afgebroken door een intellectueel klimaat van postmoderne zelfdestructie, met nodeloze zelfschaamte en cultuurrelativisme tot gevolg.

“Ik geloof dat Europa trots moet zijn op de manier waarop de verlichtingswaarden vandaag gestalte geven aan de identiteit van de gemeenschappen die het continent bewonen. Nooit was er meer vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Wij moeten voluit durven te kiezen voor de positieve kracht van een gezonde, inclusieve identiteit met een verlichte leidcultuur als broncode”, concludeert hij.

Bart De Wever over identiteit verschijnt bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. N-VA-leden die het boek online bestellen op www.BDWoveridentiteit.be krijgen 10 procent korting met de kortingscode op blz. 21 van het Nieuw-Vlaams Magazine van april 2019.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is