Een nieuw bestuur voor N-VA Zoersel

Op 12 februari 2019
De leden van N-VA Zoersel kiezen een nieuw afdelingsbestuur tijdens een Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2019

Onder leiding van Arrondissementeel Voorzitter Antwerpen, Maarten Vanderhenst, verkozen de leden van N-VA Zoersel tijdens een Algemene Ledenvergadering, op 12 februari 2019, een nieuw bestuur. Voorzitter Bert Claessens nam eerst kort het woord om afscheid te nemen van zijn laatste termijn als voorzitter, maar blijft wel kandidaat bestuurslid en wil met al zijn ervaring nog iets betekenen voor de partij en zal de nieuw te verkiezen voorzitter, ondervoorzitter en bestuursleden blijven bijstaan. 

Ondervoorzitter Walda Van Onckelen had zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter en zij werd overtuigend verkozen. Als nieuwe ondervoorzitter werd Ben Van Ocken verkozen. Dan volgden de 14 kandidaten bestuursleden, die zich elk eerst even kort voorstelden en alle kandidaten op de lijst kregen het vertrouwen van de leden: Bert Claessens, Tinne Smet, Dirk Verhelst, Edwige Heyvaert, Eric Behiels, François Toetenel, Geert Truyens, Georgette Sanders, Heidi Piette, Johnny Gillis, Lyn Feyens, Marc Osier, Marc Van Cleemput, Werner Calluy.

Moesten niet meer verkozen worden: De kandidaten op de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, die voldoende stemmen kregen van de Zoerselaars om mandaten op te nemen in de gemeente en Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Diegenen die al bestuurslid van de partij waren, daarvan liep het bestuursschap gewoon door en de nieuwe kandidaten werden ook automatisch  bestuurslid van de partij vanaf hun eedaflegging bij de gemeente. Dus, maakten ook reeds deel uit van het bestuur: Liesbeth Verstreken, Danny Van de Velde, Michaël Heyvaert, Koen Paredaens, Cindy Van Paesschen Marcel De Vos, Karin Verbiest, Rita Laureyssens, Kitty Busschodts, Maxim Van den Bossche, Steven Laureyssens, Wannes Van de Velde en Geert Heeres. Samengeteld nog 13 bestuursleden en met de 14 nieuw verkozenen en de voorzitter en ondervoorzitter er bij wordt dat een bestuur van 29 N-VA'ers.

Aan het einde van de Algemene Ledenvergadering, die zeer effciënt verliep, werd de aftredende voorzitter Bert Claessens gehuldigd door de nieuwe voorzitter Walda Van Onckelen, wegens de belangrijke voortrekkersrol die hij vervuld heeft voor de partij vanaf de opstart van N-VA in Zoersel, zijn lange staat van dienst, trouwe inzet voor de partij en zijn doortastende aanpak, die van N-VA Zoersel gemaakt heeft wat het vandaag is; de grootste politieke partij van Zoersel. Voor al zijn verdiensten kreeg Bert Claessens de titel van Ere-Voorzitter voor het leven toegekend.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is