eerste steen nieuw ontmoetingslokaal en tien sociale zorgwoningen in Zoersel

Op 23 mei 2019

Gisteren metsten enkele van onze schepenen en raadsleden – samen met partners Beschut Wonen De Sprong, Monnikenheide (voorzieningen van Emmaüs), Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen en woonzorgcentrum De Buurt – de symbolische eerste steen van het nieuwe ontmoetingslokaal en tien zorgwoningen. De nieuwe gebouwen worden de komende maanden opgetrokken op het terrein tussen woonzorgcentrum de Buurt en de Smissestraat.

 

Het project is een samenwerking tussen gemeente & ocmw Zoersel en zorgpartners Beschut Wonen De Sprong (zorg en begeleiding voor volwassenen met psychiatrische problemen), Monnikenheide (dienstverlening aan personen met een verstandelijke handicap) en woonzorgcentrum De Buurt. “Het opzet van de nieuwe woningen is mensen met een zorgnood zelfstandig laten wonen, met ondersteuning van buitenaf”, vertelt Johan Vermeeren, directeur van Monnikenheide. “Met dit innovatief project willen we de zorg tot bij de mensen brengen, in plaats van dat zij moeten verhuizen als de zorgnood te groot wordt.”

 

Als de woningen klaar zijn, staat de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. in voor de toewijzing en verhuring van de sociale zorgwoningen. “Dit gebeurt op basis van een gemeentelijk toewijzingsreglement”, zegt Daan De Veuster van De Voorkempen. “Dit betekent dat mensen die tot de doelgroep behoren en die een band hebben met Zoersel voorrang krijgen.”

“Gelijktijdig met de bouw van de huurwoningen, bouwen we op dezelfde plaats ook een ontmoetingsruimte”, vult burgemeester Liesbeth Verstreken aan. “Deze is in de eerste plaats gericht op de bewoners van de woningen en van het woonzorgcentrum, die er samen kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten. Maar ook de buurtbewoners zijn er welkom. Zo willen we de buurt dichter bij elkaar brengen en buurtzorg en inclusie stimuleren.”

 

verloop van het project
Op 16 juli 2018 mocht gemeente & ocmw Zoersel, na de periode van het openbaar onderzoek van 30 mei t.e.m. 29 juni, een omgevingsvergunning ontvangen voor het volledige project. In de zomer van 2018 werd er beroep aangetekend tegen de afgeleverde omgevingsvergunning. Op 20 december 2018 verwierp de Antwerpse Deputatie het beroep echter. De vergunning wordt nu dus uitgevoerd. De voorziene bouwtijd is 15 maanden.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is