Het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd.

Op 23 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

Op de Zoerselse gemeente- en OCMW-raad van 17 december werd het meerjarenplan 2020 – 2025 besproken en meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

De gemeente- en OCMW-raad van Zoersel maakte van de bespreking van het MJP, na wat stilaan een slechte gewoonte wordt, een marathonzitting die ditmaal tot half vijf in de ochtend duurde en waar zelfs een lading uithaalpizza’s aan te pas kwam om de raadsleden op de been te houden. Uiteraard stonden ook ditmaal de beste stuurlui aan de wal bij met name de oppositie. Tenslotte werd na veel palaver het MJP goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.

Vermoeid maar voldaan gaven enkele schepenen met trots commentaar op het behaalde resultaat.

Schepen van financiën Koen Paredaens is vooral tevreden dat hij er, in moeilijke tijden, met zijn ploeg in geslaagd is de financiën in controle te houden: ‘Naast de vele acties in het meerjarenplan zijn er ook de acties die men niet ziet, maar die wel belangrijk zijn voor de portemonnee van de burger. Zo is er geen belastingverhoging noch voor de opcentiemen op de personenbelasting, noch voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing’ Hij is ook tevreden dat het bestuur niet heeft toegegeven aan de talrijke voorstellen voor extra uitgaven van de oppositiepartijen in de voorbije uitgesponnen gemeenteraden.

Verder wijst hij naar de onverkorte zoektocht naar Vlaamse en Europese subsidies, niet enkel voor de eigen werking, maar ook voor onze partnergemeente Bohicon in het Afrikaanse Benin: ‘Dankzij dit uitgekiende subsidiebeleid krijgen wij meer voor onze euro!’.

Tenslotte is hij ook blij dat Zoersel de ICT-boot niet mist: ‘U hebt al kennis kunnen maken met onze vernieuwde website. In deze legislatuur zetten wij ook een resolute stap naar een digitale werking van onze diensten, met moderne computerprogramma’s gelinkt aan een centrale database. De tijd van de fichebak is definitief voorbij!’.

 

Schepen voor sociale zaken Cindy Van Paesschen maakt zich sterk dat de wachtlijsten bij de sociale dienst en de zorgdienst op korte termijn worden weggewerkt, zodat al wie zorgnood heeft in onze gemeente vlug en efficiënt wordt ondersteund: ‘Zorgend Zoersel blijft, ook voor ons, niet alleen een slogan maar een dagelijkse prioriteit’.

 

De opgedreven inspanningen om de historische achterstand in de rioleringsgraad weg te werken kan de goedkeuring wegdragen van schepen voor mobiliteit en milieu Marc de Cordt: ‘Maar ook de investeringen om de openbare verlichting volledig te verledden tegen 2030 en de meer dan 2 miljoen euro die wordt voorzien voor een doorgedreven klimaatbeleid kunnen gezien worden. Verder staat het behoud van bestaande natuur, meer biodiversiteit in aanplantingen en bijkomende bomen hoog op onze agenda. De belangrijke investeringen in de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers moeten de Zoerselaar ertoe aanzetten om voor zijn/haar verplaatsingen te kiezen voor de duurzame optie.’

 

Schepen voor sport, kinderzorg, jeugd, toerisme, landbouw, en plaatselijk economie Olivier Rul is blij met de talrijke investeringen in alles wat Zoersel actiever maakt: ‘Bij het sportieve beleid gaan we op zoek naar locaties om buitenfitnessen mogelijk te maken. Dankzij een inventief beloningssysteem sporen wij onze jeugd aan om per fiets of te voet naar school te komen. Wij zullen ook iedereen de weg tonen naar onze lokale producenten en ondernemers en maken zo werk van de Korte Keten. Met een veilig en innovatief jeugdbeleid  staan we dicht bij onze jongeren. We investeren fors in speelpleintjes, hangplekken, skatepistes e.d.’.

Verder wil Olivier, via een doorgedreven samenwerking met ‘Land van Playsantiën’, een toeristisch samenwerkingsverband van vijf buurgemeenten, volop inzetten op de toeristische promotie van Zoersel: ‘Wij promoten onze bezienswaardigheden op een slimme manier, wat onze burgers, onze horeca, maar ook onze landbouwers en ondernemers ten goede komt.’

 

Schepen voor openbare werken Danny Van de Velde kan dan weer volop aan de slag met o.a. de heraanleg van de fietspaden langsheen de Eikenlaan en de Lindedreef en verder de heraanleg van een dubbelrichtingsfietspad langsheen de Sint-Antoniusbaan tussen het rond punt aan de Medelaar en de Kerkstraat: ‘Veilige en comfortabele fietspaden zijn een must als we de mensen op de fiets willen krijgen, ik ben dan ook gelukkig dat we in deze dossiers eindelijk knopen konden doorhakken’.

 

En schepen voor cultuur Michael Heyvaert is dan weer trots op de nieuwe dynamiek die hij kan geven aan de Kapel, met een tariefverlaging voor onze verenigingen, nieuw meubilair, betere verlichting en een gesofisticeerde inductiering voor slechthorenden. Verder wil hij heel graag de samenwerking met verenigingen en buurtcomités verder uitbouwen zodat ook de wijkwerking nieuwe impulsen kan krijgen. Tenslotte is hij zeer tevreden dat het bestuur de duidelijke intentie laat blijken om de BIB van Sint-Antonius op termijn een nieuwe toekomst te geven: ‘Jammer dat het niet voor onmiddellijk is, het budget weet je…., maar het komt er zeker!’.

 

Tenslotte was ook burgemeester Liesbeth Verstreken tevreden en opgelucht dat ‘de klus geklaard is’: ‘Ik ben vooral tevreden over de manier waarop is samengewerkt in de coalitie, met een belangrijke inbreng van onze medewerkers en de adviesraden om tot dit uitgebalanceerde meerjarenplan te komen. De kunst is ook om samenwerkingen te zoeken, waardoor zaken mogelijk worden die door een gemeente alleen moeilijk te verwezenlijken zijn. Samen met andere gemeenten, de Vlaamse overheid, organisaties en verenigingen, kunnen we meer doen met minder in het voordeel van onze burgers. Wij bieden ook aan onze burgers diverse participatiekanalen aan, zodat zij ons hun ideeën en  mening kunnen doen kennen. En tenslotte maken wij ook handig gebruik van Vlaamse en Europese subsidies waardoor wij o.a. onze schoolgebouwen energiezuiniger en de schoolomgeving leerrijker en speelvriendelijker kunnen maken.’   

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is