Huldiging Leo Cautereels

Op 1 november 2022

Op 29 oktober werd Leo Cautereels gehuldigd als ereburger van Zoersel. Zijn vechtlust en inzet hebben in onze gemeente een eeuwenoud stuk natuur veilig gesteld. Het oude Zoerselbos lokt liefhebbers en specialisten in allerhande domeinen van dichtbij en van ver. Voor zij die er niet bij waren: hieronder kan u de integrale toespraak lezen van onze burgemeester Liesbeth Verstreken.

 

Bij de vijftigste verjaardag van de Vrienden van het Zoerselbos mocht ik aankondigen dat de gemeente Zoersel Leo Cautereels de eretitel van 'ereburger' van onze gemeente zou uitreiken.

Vandaag is het zo ver. Het jaar waarin je 80 werd, het jaar waarin de Zoerselse vereniging van je hart 50 werd, in dat feestelijke jaar 2022 wil de gemeente Zoersel u als nieuwe ereburger toevoegen aan de beperkte lijst van ereburgers die de gemeente heeft. In Zoersel zijn we niet zo gul met die eretitel. Het is echt wel iets bijzonders, zoals een unieke edelsteen.

Er zijn je al heel wat prijzen te beurt gevallen: de prijs van de Groene Dwarsligger van de overkoepelende milieuvereniging 'Red de Voorkempen vzw', de cultuurprijs van Zoersel in 2012,  en die prijzen zetten telkens een bepaald aspect van je verdiensten op het voorplan.

Met deze prijs belonen we de totale rijke persoonlijkheid van Leo Cautereels. Want Leo is misschien meest gekend als natuurbeschermer en deskundige van het Zoerselbos, hij is  daarnaast ook archivaris, geschiedkundige, volkskundige, kenner van de Vlaamse schrijver Hendrik Conscience, van Kempense sagen maar ook van streekproducten zoals de trappist van Westmalle en bijgevolg ook levensgenieter.

Om de tien jaar ongeveer schrijft Leo een boek en dat betekent dat er nog wel minstens één in de pijplijn zit. In 1991 schreef Leo over Fons en Melle en Fien, de bewoners van het Boshuisje. Het leven in de Kempen wordt erin beschreven in vroegere tijden, toen de Kempische dorpen nog leefden in grote isolatie. In 2001 schreef Leo als co-auteur over volkscafés in de provincie Antwerpen onder de titel ‘In de zoeten inval’.

Het zit Leo in het bloed: initiatief nemen om dingen te beschermen.

 

HEEMKUNDE-SAGEN-HISTORICUS

In 1974 stond hij als medestichter mee aan de wieg van de Heemkundige kring De Brakken in Oelegem, van waar hij afkomstig is. Hij bundelde daar ‘Oelegemse sagen en spookverhalen in het jaarboek van de kring van 1979. In Zoersel richtte hij de vzw De vrienden van het Zoerselbos op.

Historicus van opleiding en professioneel aan de slag in de UFSIA bouwde hij daar aan een enorm rijk netwerk waarvan ik hier in deze zaal ook nog de emanatie zie.

 

NATUURBESCHERMER & NATUURKENNER

Van de jaren '70 tot '90 was Leo één van de drijvende krachten van de toenmalige Zoerselse milieuactiegroep 'Hart van de Kempen'. Als lid en ook voorzitter van Red de Voorkempen steunde hij de acties tegen het Duwvaartkanaal, de afvalstorten in de Kempen en zo veel meer.

Leo heeft een levenstaak gemaakt van het redden en uitbreiden van het Zoerselbos. Het Zoerselbos is mee door hem en 'De Vrienden van het Zoerselbos' op vele vlakken één van de belangrijkste natuurgebieden van Vlaanderen geworden. Hij verhinderde met zijn medestanders dat er een grote verkaveling met pretpark kwam, zoals projectontwikkelaars het voorzien hadden.

Hij was de conservator van het Zoerselbos vele jaren lang en hield de pen vast voor talrijke artikels voor de tijdschriften van de vereniging. Het bezoekerscentrum is uitgebouwd tot een unieke onthaalplek. En hij is er de gids geweest voor vele groepen die het Zoerselbos tijdens begeesterende wandelingen mochten ontdekken.

Het natuurinrichtingsproject  van de Vlaamse overheid voor het Zoerselbos volgt hij zoveel als kan.

De cultuurprijs van de gemeente Zoersel verdiende Leo onder meer als beschermer van het historisch patrimonium zoals kerken, de bijzondere kerkmuur rond Sint-Elisabethkerk, kerkhoven, pastorijen, de spuien in Zoerselbos, enz.

 

POLITICUS EUROPEES AMBTENAAR

Van 1995 tot en met 2000 was Leo Schepen in Zoersel voor Agalev. Ook was hij actief als Europees ambtenaar bij het Europees parlement. Maar dat was geen politiek eindpunt. Hij laat niet na bestuurders aan te spreken om het beschermde natuurgebied goed mee te beheren. Hij is nooit opgehouden als belangenbehartiger voor het bos te blijven ijveren.

Maar ook de geschiedenis van de mensen in en om het Zoerselbos blijven hem fascineren. Hij zou niet liever hebben dan dat de gemeente het Boshuisje zou kopen. Dat zou inderdaad een geruststelling zijn voor de bezorgde heemkundige. Tot nog toe is het het bestuur niet gegund.

 

CONSCIENCE-KEMPISCHE SAGEN

Leo heeft hier in Zoersel zijn grote kennis bij verschillende gelegenheden getoond over het werk en de persoon van Hendrik Conscience, de Vlaamse schrijver die zijn volk leerde lezen of vooral leerde luisteren (in een tijd waarin zijn verhalen vaak voorgelezen werden door de enkeling die al kon lezen en voorlas voor de andere mensen die ademloos luisterden).

Samen met Jan die hier dadelijk nog aan het woord komt, konden we in het Consciencejaar 2012 dankzij die kennis en kunde een boeiend jaarprogramma maken dat het culturele jaar kleurde in Zoersel.

En vorige week nog toen een nieuw boek in de Bibliotheek werd voorgesteld door prof. Vanhecke in de Bijl, beklom Leo het spreekgestoelte en verrastte het publiek op een fijn toemaatje.

Toen de redactieploeg van het Zoerselse gemeenteblad de grootste gemene deler nog uit vrijwillige Zoerselaars bestond, zorgde Leo voor Historische stukjes die gretig gelezen werden. Ook over de afkomst van naamplaatsen schreef Leo meer dan eens.

U hoort het en u weet het, anders was u niet hier.

Leo is een man die van vele markten thuis is. Zijn vechtlust en inzet hebben in onze gemeente een eeuwenoud stuk natuur veilig gesteld. Dat oude Zoerselbos lokt liefhebbers en specialisten in allerhande domeinen van dichtbij en van ver. Ook andere waardevolle getuigen in woorden, stenen en gebouwen heeft hij mee bewaard.

Je bent een Zoerselse leeuw en wij zijn u dankbaar voor uw jarenlange inzet . Die verdient onze grootste waardering. Die verdient het ere-burgerschap van ons dorp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is