Tien gloednieuwe zorgwoningen op Smissestraat achter WZC De Buurt krijgen bewoner toegewezen

Op 10 oktober 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en sociale zaken

De tien nieuwe sociale woningen ‘Ter Smisse’ in de Smissestraat achter woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel krijgen weldra hun bewoners toegewezen. De toewijzingscommissie heeft daar woensdag over vergaderd en de eigenlijke toewijzing gebeurt komende week door de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen. Zoersels schepen voor Sociale Zaken en bestuurslid van De Voorkempen Cindy Van Paesschen is tevreden dat de bewoners een goede mix uit de drie beoogde doelgroepen vormen. 

De eerste stappen van het project dateren eigenlijk al van 2014 en de bouw zelf ging van start in de zomer van 2018. Bij het realiseren van het gloednieuwe zorgcomplex van tien sociale woningen en een ontmoetingscentrum zijn verschillende partijen betrokken: Beschut Wonen De Sprong, Monnikenheide, de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen en de gemeente. 

Ondertussen zijn de sociale woningen al even klaar om bewoond te worden. Daarvoor komen drie doelgroepen in aanmerking: mensen met een psychiatrische geschiedenis, personen met een mentale beperking of vereenzaamde ouderen. De Voorkempen bezorgde de toewijzingscommissie waarin de verschillende partners vertegenwoordigd zijn, een lijst met kandidaat-huurders, aanvraagformulieren en attesten. Niet alle mogelijk geschikte kandidaat-huurders wensten op het aanbod in te gaan. Bij de toewijzing van de gelijkvloerse appartementen wordt rekening gehouden met de specifieke vraag van rolstoelgebruikers. 

Om voor een mix te zorgen, zullen drie personen uit iedere doelgroepen intrek nemen in een sociale woning. “Ik ben blij dat we een perfecte mix verkregen hebben van de drie doelgroepen volgens het reglement dat we goedgekeurd hebben op de gemeenteraad”, aldus Van Paesschen. De tiende woonst is bestemd voor de voormalige eigenares van het stuk grond. 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is