Karin Verbiest

Bestuurslid & Fractievoorzitter

Door mijn hart te volgen ben ik in het mooie Zoersel terecht gekomen, waar mijn partner, Marc Osier, al woont sinds 1970, aan de rand van het prachtige Zoerselbos.

“Energiek en levenslustig?” Ja dat ben ik helemaal! Een prille vijftiger met een dochter en 3 pluskinderen, actief in het verenigingsleven en met een niet alledaagse hobby; ik ben een… duivenmelker.
Een sport die van oudsher in Vlaanderen leeft, maar zeker niet oubollig is. Dieren liggen me nauw aan het hart. Jarenlang heb ik met hart en ziel lesgegeven in een hondenschool.

Als dochter en kleindochter van zelfstandige ondernemers is ondernemerschap me met de paplepel ingegeven. Sinds mijn 28 jaar heb ik steeds een zelfstandige onderneming gerund. Daarom ligt de lokale economie mij zeer nauw aan het hart.

In Brasschaat, mijn vroegere woonplaats, had ik het geluk om ervaring op te doen als gemeenteraadslid voor N-VA. De beleidsdomeinen waarop ik me toespitste waren lokale economie en middenstand, mobiliteit en ruimtelijke ordening.
Een erg mannelijke wereld waarin ik met een vrouwelijke toets het verschil wilde maken.

Als fractieleider wil ik mijn ervaring inzetten om zeer gemotiveerd mee te werken aan een duidelijk en transparant beleid, waarin we de lokale economie alle kansen geven, een streng drugsbeleid voeren, het groene karakter van onze gemeente bewaren en betaalbare woningen voorzien voor onze kinderen. We moeten inzetten op goede fietspaden en een goede verkeersveiligheid. Betere en veiligere fietsenstallingen en criminaliteit en sluikstorten streng aanpakken. Onze mooie gemeente promoten voor recreatief toerisme en onze trekpleisters in de kijker zetten. Dit zijn maar enkele van de punten waar ik mij wil achter zetten. Alles opnoemen zou te veel zijn, maar als gemeenteraadslid en fractieleider heb ik een duidelijk doel voor ogen: ons Zoersel, waar het goed wonen is, een nog betere, veiligere en meer wel-varende gemeente maken.