Verkeersveiligheid in de kern van deelgemeente Halle verbetert door nieuwe maatregelen

Op 18 september 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkiezingen 2018
Verkeersbord dat zone 30 aanduidt

Bij de opstart van de nieuwe basisschool Pierenbos voor schooljaar 2017-2018 werd toen, in oktober, een tijdelijke zone 30 ingevoerd rond de school. De voorziene verkeersstudie zou meer duidelijkheid moeten brengen over de te nemen maatregelen om de verkeersveiligheid rondom de school te optimaliseren.
Naar aanleiding van de uitgevoerde studie door Antea, na raadpleging en inbreng van de betrokken actoren zoals oudercomité, verenigingen, actiegroep Overhal, e.a., werden enkele voorstellen gedaan om de veiligheid op korte termijn te verbeteren. Schepen van Mobiliteit Danny Van de Velde is zeer tevreden met de voorstellen die voortvloeien vanuit de mobiliteitsstudie. De acties die snel konden ondernomen werden reeds uitgevoerd of gaan weldra uitgevoerd worden.

Zo werd o.a. vanaf 10 september 2018 de zone 30 permanent uitgebreid naar de schoolomgeving en een aantal omliggende straten:

  • Halle-Dorp, tussen het kruispunt met de Brakenberg en het kruispunt met de Sint-Martinusstraat.
  • Lindedreef, tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Lotelinglaan.
  • Sniederspad, tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Paardenmarkt.
  • Halmolenweg, tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de verbindingsweg naar de Paardenmarkt.
  • Halle-Velden, tussen het kruispunt met de Kerkhofweg en huisnummer 12.
  • Vogelzang, tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Kerkhofweg/De Blokskens.
  • De Kerkhofweg en de Meester Berghmansstraat beide volledig.

In opvolging van een andere aanbeveling uit de studie van Antea werden:

  • Voetgangersoversteken voorzien ter hoogte van kruispunt Lindedreef en kruispunt Brakenberg.
  • Fietssuggestie stroken aangebracht op het wegdek van de Lindedreef tussen Lotelinglaan en Halle-Dorp.
  • En weldra, vanaf dat de verkeersborden geplaatst worden, zal parkeren verboden worden in Halle-Dorp langs de even zijde tussen huisnummer 148 en 102 en anderzijds de mogelijkheid tot parkeren aan de oneven zijde vastgelegd; dit is de zone waar nu nog beurteling parkeren geldt.

Er werd eveneens een oproep gelanceerd voor vrijwilligers die willen meedenken over een veiligere alternatieve fietsroute en fietsomgeving in Halle Dorp. Schepen Danny Van de Velde zegt hierover: “Ik ben verheugd dat er zich geëngageerde burgers hebben aangediend en heb dan ook zeer hoge verwachtingen van de voorstellen en de uitwerking van een veilig fietsnetwerk rond Halle Dorp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is