Danny Van de Velde

Bestuurslid & 1ste Schepen

Ik ben in 1969 geboren in het huidige gemeentehuis en opgegroeid in de Medelaar. Later ben ik gehuwd met Kristel en zijn we de trotse ouders van Wannes en Lotte. Het stemt me gelukkig te kunnen werken daar waar ik geboren en getogen ben, in deze prachtige gemeente met haar 3 deelgemeenten met elk hun eigenheid.

In 1994 werd ik lid van de toenmalige Volksunie en stapte later in de boot van de rechtmatige opvolgers van de VU, “de N-VA”. Ik werk bij de gastransportmaatschappij Fluxys als verantwoordelijke leidingtoezicht voor het hoge druk aardgasnet in de provincie Antwerpen en het Antwerps Havengebied.

Sinds 2013 heb ik van u het mandaat gekregen om actief te werken aan een beter Zoersel. En ik ben blij dat ik mijn mandaat nog steeds verder kan uitoefenen. 

Aan politiek doen is werken aan de toekomst, geen snelle beslissingen nemen om in de krant te komen, maar een langetermijnvisie ontwikkelen waar iedereen beter van wordt. Zorgzaam omgaan met de beschikbare middelen en weloverwogen keuzes maken, daar hebben we de voorbije jaren naar gestreefd en die lijn willen we aanhouden : verder bouwen aan het behoud van ons mooie Zoersel.