Liesbeth Verstreken

Bestuurslid & Burgemeester

Als burgemeester is Liesbeth het hoofd van de gemeente. Zij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden. Zij is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de veiligheid (politie, brandweer...) en zit de vergadering van het schepencollege voor. Andere bevoegdheden zijn: duurzaamheidsbeleid, bevolking & burgerlijke stand, onderwijs en vorming, burgerparticipatie en communicatie, feestelijkheden & protocol, rechts- en kieszaken. Samen met de burgemeesters van de andere gemeenten van de politiezone Voorkempen maakt zij deel uit van het politiecollege. Tenslotte is ze ook lid van de brandweerzoneraad Rand.

Na het uiteenvallen van de Volksunie duikelde ik in 2006, 41 jaar oud, de politiek in. Zes jaar was ik schepen als enige verkozene voor N-VA. In die periode was ik tegelijkertijd advocaat in Berchem. De voorbije zes jaren mocht ik voltijds uw burgemeester zijn en dat heb ik heel graag gedaan. Nu ben ik jullie dankbaar dat ik ook de volgende  zes jaar jullie burgemeester kan zijn. Juridische kennis en beroepservaring heb ik goed kunnen gebruiken. Door de jaren groeide ik in mijn nieuwe functie als burgemeester. Talloze ontmoetingen en gesprekken heb ik met velen van u gehad. Vele vragen en bekommernissen heb ik gehoord en antwoorden gezocht. Lokaal besturen doe je dicht bij de mensen. Daar wil ik me opnieuw ten volle en voltijds voor kandidaat stellen. Ik heb niet altijd in de kijker gelopen maar wel hard voor u gewerkt. Samen met een ploeg geïnspireerde schepenen en gemeenteraadsleden. Wij willen er voor gaan. Voor onze mooie gemeente Zoersel en al haar bewoners.

Belangstelling heb ik in heel veel dingen en als het mijn vrije keuze is dan doe ik liefst iets met muziek, kunst, lezen, natuur of sport. Of eens wat tijd maken voor lekker en gezond eten met familie en vrienden.