N-VA, Groen en Open VLD hebben in de gemeente Zoersel een coalitieakkoord afgesloten voor de bestuursperiode 2019-2024.

Op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
Opgevouwen kranten

 

Deze drie partijen willen de komende zes jaar samen verantwoord besturen in overleg met alle betrokkenen en dit binnen een strikt financiëel kader.

Duurzaamheid en het behalen van de klimaatdoelstellingen zullen centraal staan in de nog op te stellen beleidsnota. De beleidsdoelstellingen van de hogere overheden, Burgemeesterconvenant en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN zijn hiervoor onze leidraad.

 

Liesbeth Verstreken (N-VA) blijft burgemeester in de nieuwe coalitie. Zij wordt verantwoordelijk voor coördinatie algemeen beleid en duurzaamheidsbeleid, veiligheid, bevolking en burgerlijke stand,  onderwijs en vorming, burgerparticipatie en communicatie.
 

Danny Van de Velde (N-VA) blijft eerste schepen en wordt bevoegd voor openbare werken, openbaar groen en erfgoed.

 

Marc De Cordt (Groen) wordt  tweede schepen én klimaatschepen, bevoegd voor ruimtelijke ordening en wonen, klimaat-, milieu-, natuur- en afvalbeleid, mobiliteit en verkeer.
 

Koen Paredaens (N-VA) blijft derde schepen, bevoegd voor financiën, AGB en PPS, ICT en internationale samenwerking.
 

Olivier Rul (Open VLD) wordt vierde schepen, bevoegd voor jeugd, kinderopvang, sport, lokale economie, landbouw en toerisme.
 

Michaël Heyvaert (N-VA) wordt vijfde schepen, bevoegd voor cultuur, bibliotheek, gemeentelijke culturele evenementen, 11/7 en 11/11, wijkwerking en seniorenbeleid.
 

Cindy Van Paesschen  (N-VA) wordt zesde schepen, bevoegd voor welzijnsbeleid (sociale zaken), personeel &organisatie en kwaliteit.

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is